Logo Forum
Strona główna

 

Szanowni Państwo


uprzejmie informujemy, iż tegoroczna edycja 14. Forum Samorządowego odbędzie się:

8 czerwca 2018 r. w Szczecinie
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

pod hasłem:

„Gospodarka finansowa
i współdziałanie instytucjonalne w sektorze publicznym - konferencja regionalna Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Organizatorem 14. Forum Samorządowego jest Uniwersytet Szczeciński

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem
i przy wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz rejestracja uczestników odbywa się w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji: www.forumsamorzadowe.wzieu.pl

Biuro Organizacyjne Forum:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Katedra Finansów Publicznych
E-mail: fs@wzieu.pl
Tel. (91) 44-43-170, (91) 44-43-175

Opłata za opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług (8 punktów) dla uczestników konferencji wynosi 150 zł (37 EURO dla artykułu w języku obcym), a dla pozostałych zainteresowanych 400 zł (98 EURO dla artykułu w języku obcym).

Kwotę za publikację należy wnieść na rachunek:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty koniecznie należy podać numer subkonta „0106” oraz dopisać „ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI”

Katedra Finansów Publicznych

fs@wzieu.pl

Logo WZiEU SIL

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

polityka plików cookies

Logo US

Uniwersytet Szczeciński
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a

projekt i wykonanie: Kamil Utkin | Uniwersytet Szczeciński