Logo Forum
Strona główna

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, iż tegoroczna edycja 15. Forum Samorządowego odbędzie się:

10 czerwca 2019 r. w Szczecinie
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

pod hasłem:

3 dekady samorządu terytorialnego w Polsce


Organizatorem 15. Forum Samorządowego jest Uniwersytet Szczeciński.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem
i przy wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz rejestracja uczestników odbywa się w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji: www.forumsamorzadowe.wzieu.pl.

Biuro Organizacyjne Forum:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Zakład Finansów Publicznych
Katedra Finansów i Bankowości

e-mail: fs@wzieu.pl

Opłata za opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług (8 punktów wg dotychczasowego wykazu czasopism naukowych MNiSW) dla uczestników konferencji wynosi 250 zł (57 EURO dla artykułu w języku obcym), a dla pozostałych zainteresowanych 400 zł (92 EURO dla artykułu w języku obcym).

Kwotę za publikację należy wnieść na rachunek Uniwersytetu Szczecińskiego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty koniecznie należy podać numer subkonta „0106” oraz dopisać „ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI”.

Zakład Finansów Publicznych
Katedra Finansów i Bankowości

fs@wzieu.pl

Logo WZiEU SIL

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

polityka plików cookies

Logo US

Uniwersytet Szczeciński
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a

projekt i wykonanie: Kamil Utkin | Uniwersytet Szczeciński