Logo Forum
Sesja plakatowa

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PLAKATÓW

Uwagi ogólne:

 • Plakat może być napisany w języku polskim lub języku angielskim.
 • Dopuszcza się możliwość opracowania plakatu w języku angielskim przez osoby, które przygotowały artykuł w języku polskim.
 • Informacja z deklaracją uczestnictwa w sesji plakatowej i z podaniem tytułu plakatu powinna być dostarczona mailowo na adres fs@wzieu.pl
 • Plakaty (postery) należy zgłaszać do 03.06.2019 (poniedziałek).
 • Plakat w wersji nadającej się do prezentacji należy dostarczyć w dniu konferencji (przy rejestracji), a odebrać po zakończeniu sesji plakatowej.

Wymagania techniczne dla plakatu naukowego:

 • wymiar standardowy format B1, tj. 100 cm wysokości i 70 cm szerokości,
 • orientacja pionowa,
 • druk czarno-biały lub kolorowy,
 • sugerowane jest sformatowanie zasadniczego tekstu w dwóch kolumnach.

Elementy układu plakatu naukowego:

 • Tytuł artykułu w języku polskim lub odpowiednio w języku angielskim (minimalna wysokość czcionki 37 pkt);
 • Imię i nazwisko Autora (Autorów) i afiliacja (minimalna wysokość czcionki 27 pkt);
 • Cel i hipotezy badawcze;
 • Słowa kluczowe w języku polskim;
 • Skrócony opis metodyki badań;
 • Wybrane wyniki badań. Wyniki badań ilościowych mogą być przedstawione w postaci tabel i wykresów, wyniki badań jakościowych mogą zawierać wybrane cytaty, modele, rysunki, podziały, obrazki, zdjęcia; plakat powinien zawierać jedynie najważniejsze informacje, przedstawione w zwartej i klarownej formie.
 • Podsumowanie i/lub wnioski;
 • Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (dla plakatów w języku polskim) lub w języku polskim (dla plakatów w języku angielskim).

Na dole plakatu należy umieścić informację o konferencji, na którą został przygotowany plakat (minimalna wysokość czcionki 27 pkt), tj.:

15. Forum Samorządowe

„3 dekady samorządu terytorialnego w Polsce”

Szczecin 10 czerwca 2019

Zakład Finansów Publicznych
Katedra Finansów i Bankowości

fs@wzieu.pl

Logo WZiEU SIL

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

polityka plików cookies

Logo US

Uniwersytet Szczeciński
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a

projekt i wykonanie: Kamil Utkin | Uniwersytet Szczeciński