Logo Forum
Publikacja

 

Informacja o referatach

Z uwagi na cykl wydawniczy ostateczny termin nadsyłania referatów naukowych – 20.05.2019 r.

 

MORE INFORMATIONS FOR FOREIGN AUTHORS: https://wnus.edu.pl/epu/en/page/strona-glowna

 

 1. Referaty zgodne z tematyką 15. Forum Samorządowego po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych (w systemie double-blind review) zostaną zamieszczone w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług (8 pkt wg dotychczasowego wykazu czasopism naukowych MNiSW).
   
 2. Referaty w języku polskim lub obcym (tj. angielskim, niemieckim) powinny być zgodne z wymogami edytorskimi Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego: załącznik 1 i załącznik 2.

  2a. Warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest przysłanie drogą elektroniczną na adres: fs@wzieu.pl skanu podpisanej przez Autora artykułu licencji: załącznik 3.
   
 3. Referat wraz ze streszczeniem (w języku polskim i angielskim) należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: fs@wzieu.pl oraz w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zakład Finansów Publicznych
Katedra Finansów i Bankowości
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

z dopiskiem „Artykuł na 15. Forum Samorządowe”; w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2019 r.

 

 1. Opłata za zamieszczenie artykułu w Zeszycie Naukowym US wynosi:

  dla uczestników konferencji:
  - dla artykułu w języku polskim - 250 PLN
  - dla artykułu w języku obcym - 57 EURO

  dla pozostałych zainteresowanych:
  - dla artykułu w języku polskim - 400 PLN
  - dla artykułu w języku obcym - 92 EURO

  Opłaty prosimy wnosić do 20 maja 2019 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

  ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
  Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW
  IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

  W tytule zapłaty koniecznie należy podać numer subkonta „0106” oraz dopisać „ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTOWO W KONFERENCJI”
   
 2. Do artykułu przesłanego drogą mailową powinna być dołączona dodatkowa informacja o Autorze, tj:
  a. tytuł / stopień naukowy
  b. adres do korespondencji
  c. numer telefonu kontaktowego
   
 3. Informacje dotyczące pracowników i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego:

  Pracownicy oraz doktoranci US będący uczestnikami konferencji, rozliczający opłaty konferencyjne w ramach dofinansowania z grantów badawczych, badań statutowych i celowych lub innych, powinni zgłosić pisemny wniosek do Działu Finansowo-Księgowego US o wystawienie noty wewnętrznej.

  Każdy dokument księgowy wymaga kontrasygnaty Dziekana Wydziału lub Pełnomocnika Wydziału.
   
 4. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: dr inż. Elżbieta Ociepa-Kicińska, fs@wzieu.pl.

 

Zakład Finansów Publicznych
Katedra Finansów i Bankowości

fs@wzieu.pl

Logo WZiEU SIL

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

polityka plików cookies

Logo US

Uniwersytet Szczeciński
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a

projekt i wykonanie: Kamil Utkin | Uniwersytet Szczeciński