Logo Forum
Program

15. FORUM SAMORZĄDOWE

10 czerwca 2019 r.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – Budynek SIL s. 314

 

3 dekady samorządu terytorialnego w Polsce

 

Tematyka, którą w ramach konferencji wspólnie z liderami życia publicznego podejmujemy dotyczy zagadnień związanych z finansami jednostek samorządu terytorialnego, polityki regionalnej, działalności służącej rozwojowi lokalnemu
i regionalnemu.

 Tematyka 15. Forum Samorządowego skoncentruje się na:

  • osiągnięciach działalności samorządów terytorialnych z zaakcentowaniem zmian systemowych i legislacyjnych,
  • problemach prowadzenia gospodarki finansowej JST,
  • działalności inwestycyjnej JST,
  • digitalizacji działalności JST,
  • wspieraniu rozwoju regionalnego.

 

Ramowy program konferencji:

 9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
 9:30 – 10:15 Otwarcie konferencji
10:15 – 11:30 Sesja inauguracyjna:
•  „Najwyższa Izba Kontroli, a samorząd terytorialny na Pomorzu Zachodnim” – Krzysztof Kwiatkowski Prezes NIK
„Rola Europejskiego Trybunału w wykorzystywaniu środków UE” – Janusz Wojciechowski Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Zagraniczne inwestycje – szanse i wyzwania dla Polski" – prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz Członek Rady Polityki Pieniężnej
11:30 – 12:00 Sesja plakatowa / Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Panel 1: Osiągnięcia działalności samorządów terytorialnych. Problemy prowadzenia gospodarki finansowej JST
13:30 – 13:50 Przerwa kawowa
13:50 – 15:20 Panel 2: Wspieranie rozwoju regionalnego. Doświadczenia regionalnych instytucji rozwoju. Wyzwania na przyszłość
15:20 – 15:30 Podsumowanie konferencji
15:30 – 16:15 Obiad

 

Szczegółowy program konferencji w formacie PDF.

 

Zakład Finansów Publicznych
Katedra Finansów i Bankowości

fs@wzieu.pl

Logo WZiEU SIL

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

polityka plików cookies

Logo US

Uniwersytet Szczeciński
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a

projekt i wykonanie: Kamil Utkin | Uniwersytet Szczeciński