Logo Forum
Patronat i partnerzy

KONFERENCJA ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM:

JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka

 

 

Pod honorowym patronatem oraz przy wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicza

 

 

Pod patronatem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztofa Kwiatkowskiego

 

Pod patronatem Narodowego Banku Polskiego

 


 

https://nzb.pl/

 

https://www.nist.gov.pl/

 

http://www.psfib.eu/

 

http://www.szczecin.eu/

 

http://www.szczecin.eu/akademicki_szczecin/

Zakład Finansów Publicznych
Katedra Finansów i Bankowości

fs@wzieu.pl

Logo WZiEU SIL

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

polityka plików cookies

Logo US

Uniwersytet Szczeciński
70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a

projekt i wykonanie: Kamil Utkin | Uniwersytet Szczeciński